Geogebra - mer enn 151 av 300 svarer "ja", når p(ja)=0,54
Get your Nimbus
Save to Nimbus
SAVE TO NIMBUS
2018-5-15 17:04:08
Full screen
Share

Geogebra - mer enn 151 av 300 svarer "ja", når p(ja)=0,54

Her har jeg puttet inn de kritiske data i binomialfordelingen,
utvalg på 300, mer enn 151 svarer ja

 
 Her den litt enklere varianten med 6 eller flere av 11:

Report as spam
<%= '<' %>script src="/dist/polyfill.dll.js"<%= '>' %><%= '<' %>/script<%= '>' %> <%= '<' %>script src="/dist/vendor.dll.js"<%= '>' %><%= '<' %>/script<%= '>' %>